Načítám...
Vysokohorská aklimatizace
  Zpět na úvod

Velmi populární metodou je využití systémů HYPOXICO pro účely aklimatizace na vysokohorský výstup či dlouhodobý pobyt ve vyšší nadmořské výšce.

Kromě nezbytného materiálního vybavení by součástí přípravy na vysokohorský výstup měla být i určitá forma zvýšení fyzické kondice a příprava organismu na pobyt ve změněném prostředí.

S vyšší nadmořskou výškou se snižuje objem kyslíku v okolním vzduchu a nepřipraveným jedincům (a to se týká i velmi zdatných sportovců!) můžou průvodní jevy tohoto stavu jejich zážitek velmi znepříjemnit. Tak jako se mořeplavci potýkají s mořskou nemocí, tak i horolezci mají svou nemoc - tentokrát (koho by to napadlo?!) - horskou. Jejími znaky jsou náhlá únava, nevolnost, bolesti a točení hlavy, mdloby.... Na rozdíl od mořské varianty však mohou její následky být fatální....Rozhodující není v tomto případě ani zdaleka fyzická zdatnost jedince, jako spíše schopnost a připravenost jeho organismu změnu prostředí akceptovat, tedy se na změněné podmínky aklimatizovat.

Našinec obvykle nemívá příliš možností připravit se na vysokohorský výstup v přirozeném prostředí vysokých hor. V podstatě jedinou možností, jak se na vysokou nadmořskou výšku aklimatizovat v běžném prostředí, je využití HYPOXICO systému. Tento systém dokáže simulovat prostředí v nadmořské výšce až 6800m n.m!

Výhody aklimatizace v simulované nadmořské výšce jsou nesporné - jednak se zkracuje délka nutné aklimatizace přímo v místě výstupu a především odpadají, nebo jsou výrazně omezeny negativní stavy a jevy, spojené s pobytem ve vysoké nadmořské výšce.